1.Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas

KOMANDA

1.

2.

3.

4.

5.

2. Mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2023/2024