1.Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) įgyvendinimas

KOMANDA

Koordinatorė – direktorė Alina Jokimčienė

Pirmininkė – pavaduotoja ugdymui Laima

Nariai:

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Liuda Krūminienė.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Gasėnienė.

Logopedė, spec.pedagogė Erika Noruišytė.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Elita Motviekaitė.

2. Mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2023/2024

UTA įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-2023/2024