DIREKTORĖ – Alina Jokimčienė

III vadybinė kategorija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

24 m. pedagoginis darbo stažas

15 m. vadybinis darbo stažas

Tel. (8 421) 45 031

e. paštas zeimelio.ddc@gmail.com

____________________

  PAVADUOTOJA UGDYMUI – Laima Karpavičiūtė

III vadybinė kategorija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

27 m. pedagoginis darbo stažas

8 m. vadybinis darbo stažas

Tel. (8421) 45 031, mob. 8 618 70 631

e. paštas zeimelioudc@gmail.com

______________________