DIREKTORĖ – Alina Jokimčienė

III vadybinė kategorija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

30 m. pedagoginis darbo stažas

21 m. vadybinis darbo stažas

Tel. +370 421 45 031

e. paštas info@zeimelioddcazuoliukas.lt 

____________________

  PAVADUOTOJA UGDYMUI – Laima Karpavičiūtė

III vadybinė kategorija

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

33 m. pedagoginis darbo stažas

14 m. vadybinis darbo stažas

Tel. +370 421 45 031, mob. +370 618 70 631

e. paštas zeimelioudc@gmail.com

______________________