Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ veiklos kokybės įsivertinimas  vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 ,,Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos“, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 bei parengtu ir Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-51 patvirtintu Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašu.

Aprašą rasite čia.

PLAČIOJO ĮSIVERTINIMO REZULTATAI 2017 m