2019 M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 m. Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. finansinės ataskaitos

2018 m. Aiškinamasis raštas 

Finansinės būklės ataskaita 2

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. finansinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 1

Finansinės būklės ataskaita 2

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita 1

Pinigų srautų ataskaita 2

Veiklos rezultatų ataskaita