Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.

Informacija apie darbo užmokestį 2019 m.

Informacija apie darbo užmokestį 2020 m.I ir II ketvirčiai

Informacija apie darbo užmokestį 2020 III ketvirtyje

Informacija apie darbo užmokestį 2020 m. IV ketvirtyje

2020 m. vidutinis darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 2021 m. III ketvirtyje

2021-m.-atlyginimo vidurkiai

2021 m. ir 2022 I ketvirčio atlyginimų vidurkiai