2021-2023 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

2021 M. CIVILINĖS SAUGOS VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS