2021-2023 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

2021 m. civilinės saugos veiklos priemonių planas