• Pakruojo rajono savivaldybės tarybos  2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T-238 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ IR UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS IKIMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE, DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VISOS DIENOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE“  skaitykite čia
  • Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. AV-695 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ NESIMOKANČIŲ VAIKŲ, MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ skaitykite čia
  • Pakruojo rajono Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. V-47 „DĖL ŽEIMELIO DARŽELIO-DAUGIAFUNKCIO CENTRO „ĄŽUOLIUKAS“ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ skaitykite čia
  • Pakruojo rajono tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-8  „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-238 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ IR UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS IKIMOKYKLINĖSE UGDYMO ĮSTAIGOSE, DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VISOS DIENOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE“ PAKEITIMO“ skaitykite čia