Žeimelio darželyje-daugiafunkciame centre „Ąžuoliukas“ veikia trys neformaliojo ugdymo būreliai:

Robotikos būrelis

Dailės būrelis „Linksmoji kūrybos studija“, vadovas Voldemaras Barakauskas

Šokių būrelis „Linijiniai šokiai“, vadovas laisvasis mokytojas Deividas Šeškus

 

Pagrindiniai neformalųjį ugdymą reglamentuojantys dokumentai čia