Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras “Ąžuoliukas”

Kodas

190062166

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1995-04-24, –

Grupė

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Adresas

Pakruojo r. sav. Žeimelio mstl. E. Leijerio al. 5

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis,

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 421 45031, info@zeimelioddcazuoliukas.lt

Dalyviai – savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Pakruojo rajono savivaldybės taryba, –
Pakruojo rajono savivaldybė, –

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo švietimo mokykla, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas