2021-2022 m.m.

BORUŽIUKŲGRUPĖ (lopšelis) – 13 vaikų 

 

 

 

 

 

Auklėtojos: Regina Bernotienė ir Daiva Marcinkevičiūtė

ZUIKUČIŲ GRUPĖ (mišri jaunesnioji) – 17 vaikų

Auklėtojos: Diana Kumžienė ir Erika Noruišytė

MEŠKUČIŲ GRUPĖ (mišri vyresnioji) – 20 vaikų

Auklėtojos: Elita Motviekaitė ir Daiva Marcinkevičiūtė

 

  

KAČIUKŲ GRUPĖ (priešmokyklinio ugdymo mišri grupė) – 18 vaikų, iš jų 11 priešmokyklinukų.

Pedagogės: Liuda Krūminienė ir Daiva Gasėnienė