Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.

Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais.
Tik su jais mes esame suaugę,
o vieni mes irgi kaip vaikai.

                                                     Justinas Marcinkevičius

             Ikimokyklinio amžiaus vaikai stebi juos supantį pasaulį ir kartoja viską, ką jame išvysta. Jie labai smalsūs, daug klausinėja, pilni energijos, nori žaisti, mokytis, bėgioti, kuo daugiau sužinoti ir patirti. Ikimokyklinukų ugdymas turi nepaprastai didelę įtaką vaiko savęs pažinimui, santykių su aplinkiniais ir gebėjimų pažinti pasaulį formavimuisi. Siekiant kokybiško ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, labai svarbu užtikrinti jų emocinį ir fizinį saugumą, suteikti galimybę veikti raidą skatinančioje aplinkoje ir jaustis bendruomenės nariais, patenkinant ugdytinių smalsumą, atsižvelgiant į kiekvieno individualumą. Atsižvelgdami į mūsų įstaigos ypatumus ir lankančių ugdytinių individualumą parengėme šią Ikimokyklinio ugdymo programą „Mažieji žingsneliai“.

Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys teisės aktai:

Ikimokyklinio ugdymo turinys