Viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo tvarkos aprašas čia.