DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2021 m.

Audronė Jarašiūnienė ūkvedė
Regina Bernotienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Liuda Krūminienė priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Diana Kumžienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Elita Motviekaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Marcinkevičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Daiva Gasėnienė priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Erika Noruišytė logopedė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Inta Mikalajūnienė mitybos organizavimo specialistė, sandėlininkė
Danutė Maižiuvienė meno kolektyvų vadovė
Sonata Montvidaitė kultūrinių renginių organizatorė
Lina Balčiūna ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
Kristina Gasperavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
Janina Visockienė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
Jūratė Lukošiūnienė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, kiemsargis
Laima Čiuprinskienė virėja
Loreta Laikūnienė virėja, pagalbinė darb. virtuvėje, kiemsargis
Birutė Mikalajūnaitė skalbėja, mokytojo padėjėja
Ramūnas Jankauskas sargas
Kazys Leimontas sargas
Kęstutis Jarašiūnas sargas, darbininkas
Birutė Kačerauskienė valytoja
Giedrė Bumblytė-Bertulaitienė vairuotoja, katilinės prižiūrėtoja
Sigutis Lukošiūnas darbininkas
Janina Pulokienė mokytojo padėjėja
Danielė Lekavičiūtė meno kolektyvo vadovė, darbas su jaunimu (atvira jaunimo erdvė)