DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2022 m.

Audronė Jarašiūnienė ūkvedė
Regina Bernotienė ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Liuda Krūminienė priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Diana Kumžienė ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Elita Motviekaitė ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Daiva Marcinkevičiūtė ikimokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Daiva Gasėnienė priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja
Erika Noruišytė logopedė, spec.pedagogė, ikimokyklinio ugdymo grupės  mokytoja
Inta Mikalajūnienė mitybos organizavimo specialistė, sandėlininkė
Danutė Maižiuvienė kūrybinis darbuotojas, kapelmeisteris
Žilvinas Avižienis meno kolektyvų vadovas
Sonata Montvidaitė kultūrinių renginių organizatorė
Juratė Kugrėnaitė jaunimo darbuotoja
Lina Balčiūna ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
Kristina Gasperavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
Janina Visockienė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
Jūratė Lukošiūnienė ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
Laima Čiuprinskienė virėja
Loreta Laikūnienė virėja, pagalbinė darbininkė virtuvėje
Birutė Mikalajūnaitė skalbėja, mokytojo padėjėja (lydintis asmuo)
Kęstutis Jarašiūnas darbininkas, mokytojo padėjėjas (lydintis asmuo), kiemsargis
Birutė Kačerauskienė valytoja
Giedrė Bumblytė-Bertulaitienė vairuotoja
Sigutis Lukošiūnas darbininkas
Janina Pulokienė mokytojo padėjėja (pagalba vaikams)