Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka

  • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai;
  • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginių psichologinių tarnybų ir ugdymo įstaigų psichologai, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Priešmokyklinis ugdymas nėra teikiamas jaunesniam nei 5 metų vaikui ir vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai;
  • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai;
  • Tėvams, (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas.

Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa – ją rasite čia  Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams skirtą ugdymosi priemonių komplektą OPA PA!

Visi teisės aktai, reglamentuojantys priešmokyklinį ugdymą – juos rasite čia.